Wählen Sie Ihre Sprache aus / உங்கள் மொழியை தெரிவுசெய்யுங்கள்:

25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக யேர்மனியில் வாழ்கின்ற எமது தமிழ்மக்கள் தமது கலை, பண்பாடுகளின் தனித்துவத்தை பேணிக்காக்கும் முயற்சிகளில் கணிசமான அளவு வெற்றி பெற்றுள்ள அதே வேளையில் யேர்மனிய மக்களுடன் இணைந்து வாழும் பண்புகளையும் வளர்த்து வருகின்றனர். இம்முயற்சிகளின் ஊடாக தமிழரின் பண்பு, அறிவியல், புரிந்துணர்வு போன்ற விடயங்கள் பரிமாறப்படுகின்றன.

இது சார்பான மேலதிக விடயங்களைப் படங்களாக ஆவணப்படுத்தியுள்ளோம். இங்கே அழுத்தி பார்வையிடலாம்.
 
Free business joomla templates