ஆவணப்பிரிவு

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பின் கீழ் இயங்கிவரும் தமிழாலயங்களின் தரவுகளை நிரலாக்கம் செய்து ஆவணப்படுத்தி வருகின்றனர்.

திரு. நாராயணசாமி மனோகரன்

ஆவணப்பிரிவுப் பொறுப்பாளர்

திரு. பரம்சோதி தர்சன்

ஆவணப்பிரிவுத் துணைப் பொறுப்பாளர்

பதிவிறக்கங்கள்

மாணவர்கள் விபரத்திரட்டு

செயற்பாட்டாளர்கள் விபரத்திரட்டு