கலைப்பிரிவு

எமது தமிழாலய மாணவர்கள் தமிழ்மொழியைக் கற்பதோடு, தமது பண்பாட்டு விழுமியங்களைக் கற்பதற்குக் கலைகள் ஏதுவாக அமைந்துள்ளன. தமிழாலய நிர்வாகங்களின் கீழ் இயங்கிவரும் நுண்கலை வகுப்புகளிற் பரதம், வாய்ப்பாட்டு, மிருதங்கம், வீணை, வயலின் போன்ற கலைகளைக் கலை ஆசிரியர்கள் பயிற்றவித்து வருகின்றனர். இக்கலைகளோடு தமிழர் மரபுவழிக் கலைகளான கும்மி, கோலாட்டம், காவடி, கரகம், பொய்க்காற் குதிரை, நாடகம், வில்லுப்பாட்டு, கூத்து, விடுதலை நடனம், விடுதலைப் பாடல் போன்ற கலைகளையும் பயின்று வருகின்றனர். கலைத்திறன் போட்டி, தமிழர் திருநாளான பொங்கல் விழா, வாணி விழா, நத்தார் விழா போன்ற பல நிகழ்வுகளைத் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் கலைப்பிரிவினர் ஒருங்கிணைத்து நடாத்தி வருகின்றனர்.

திரு. மார்க்கண்டு பாஸ்கரமூர்த்தி

கலைப்பிரிவுப் பொறுப்பாளர்

முனைவர் விபிலன் சிவநேசன்

கலைப்பிரிவுத் துணைப் பொறுப்பாளர்

மாநிலக் கலைப்பிரிவுச் செயற்பாட்டாளர்கள்

திருமதி கருணைறாஜி பிரபாகரன்

வடமாநிலம்

திருமதி சாரதா இராஜ்குமார்

வடமத்திய மாநிலம்

திருமதி சுபாசினி சடகோபன்

மத்திய மாநிலம்

திருமதி இராசராணி ஶ்ரீவிக்னேஸ்வரமூர்த்தி

தென்மேற்கு மாநிலம்

திருமதி பகீரதி ஆனந்தசிங்கம்

தென்மாநிலம்

அடுத்துவரும் நிகழ்வுகள்

யனவரி 2024

15யனவரிநாள் முழுவதும்தமிழர் திருநாள் - பொங்கல் விழாநிகழ்வுகள் :கலை

பிப்ரவரி 2024

03பிப்ரவரிநாள் முழுவதும்கலைத்திறன் போட்டி - தென்மாநிலம்நிகழ்வுகள் :கலை

10பிப்ரவரிநாள் முழுவதும்கலைத்திறன் போட்டி - தென்மேற்கு மாநிலம்நிகழ்வுகள் :கலை

17பிப்ரவரிநாள் முழுவதும்கலைத்திறன் போட்டி - மத்திய மாநிலம்நிகழ்வுகள் :கலை

24பிப்ரவரிநாள் முழுவதும்கலைத்திறன் போட்டி - வடமத்திய மாநிலம்நிகழ்வுகள் :கலை

25பிப்ரவரிநாள் முழுவதும்கலைத்திறன் போட்டி - வடமாநிலம்நிகழ்வுகள் :கலை

புதியவை

தமிழ்க்கலைகளோடு கலைத்திறனில் களமாடும் வளரிளம் தமிழர்களின் எழுகை

எம்மால் ஆண்டுதோறும் நடாத்தப்பட்டுவரும் கலைத்திறன் போட்டி இந்த ஆண்டிலும் 19.02.2023, 04.03.2023, 05.03.2023 மற்றும் 11.03.2023 ஆகிய நாட்களில் முறையே வட, மத்திய, வடமத்திய மற்றும் தென் மாநிலங்களுக்கான போட்டிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன. இவ்வாண்டிற்கான

Weiterlesen »

புலத்திலே கலைத்திறனோடு களமாடும் வளரிளம் தமிழர்கள்

எம்மால் ஆண்டுதோறும் நடாத்தப்பட்டுவரும் கலைத்திறன் போட்டி இந்த ஆண்டிலும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. 19.02.2023ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற வடமாநிலத் தமிழாலயங்களுக்கான போட்டியும், 04.03.2023ஆம் நாளன்று மத்திய மாநிலத்திற்கான போட்டியும், வடமத்திய மாநிலத்துக்கான போட்டி 05.03.2023ஆம்

Weiterlesen »

புலத்திலே கலைத்திறனில் வாகைசூடும் வளரிளம் தமிழர்கள்

எம்மால் ஆண்டுதோறும் நடாத்தப்பட்டுவரும் கலைத்திறன் போட்டி இந்த ஆண்டிலும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. 19.02.2023ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற வடமாநிலத் தமிழாலயங்களுக்கான போட்டியும், 04.03.2023ஆம் நாளன்று மத்திய மாநிலத்திற்கான போட்டியும் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து வடமத்திய மாநிலத்துக்கான

Weiterlesen »

தமிழர் கலைகளின் சங்கமமாய் கலைத்திறன் – மத்திய மாநிலம்

எம்மால் ஆண்டுதோறும் நடாத்தப்பட்டுவரும் கலைத்திறன் போட்டி, இந்த ஆண்டிலும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. 19.02.2023ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற வடமாநிலத் தமிழாலயங்களுக்கான போட்டியைத் தொடர்ந்து மத்திய மாநிலத்திற்கான போட்டி 04.03.2023ஆம் நாளன்று முன்சன்கிளாட்பாக் நகரத்திலே நடைபெற்றது.

Weiterlesen »

கலைத்திறனால் வளம்பெறும் தமிழர் கலைகள் – வடமாநிலம்

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் கலைப் பிரிவால் நடாத்தப்பட்டுவரும் கலைத்திறன் போட்டி கடந்த ஈராண்டுகளாகக் கொரோனாப் பெருந்தொற்றின் விளைவாக தமிழ்க் கல்விக் கழக நிர்வாக ஒழுங்கிற்குட்பட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் ஒன்றான வட மாநிலத் தமிழாலயங்களிடையே நடைபெறவில்லை.

Weiterlesen »

பதிவிறக்கங்கள்

கலைத்திறன் போட்டி சுற்றறிக்கை

கலைத்திறன் விண்ணப்பம்

கலைவிழாவிற்கான விண்ணப்பம்

படங்கள்