விளையாட்டுப்பிரிவு

தமிழாலய மாணவர்களின் உடல், உளநலத்திற்குப் புத்துணர்வை அளிக்கும் விளையாட்டுப் போட்டிகளான மாவீரர் வெற்றிக் கிண்ண விளையாட்டுப் போட்டி, தமிழாலயங்களில் நடைபெறும் விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்து நடாத்திவருகின்றனர் விளையாட்டுப் பிரிவினர்.

திருமதி ஞானச்செல்வி திருபாலசிங்கம்

விளையாட்டுப்பிரிவுப் பொறுப்பாளர்

அடுத்து வரும் நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் இல்லை

புதியவை

பதிவிறக்கங்கள்

படங்கள்