வெளிச்சவீடு

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் ஆண்டு முழுவதிலும் நடைபெறும் செயற்பாடுகளின் தொகுப்பே வெளிச்சவீடு எனும் செயற்றிறன் தொகுப்பாகும்.

திரு. தர்மலிங்கம் தீபன்

வெளிச்சவீடு செயற்றிறன் பொறுப்பாளர்

செல்வன் நிவாஸ் குமரகுருபரன்

வடிவமைப்பு

திருமதி பகீரதி ஆனந்தசிங்கம்

எழுத்து - தமிழ்

திரு. பரம்சோதி தர்சன்

ஆவணத்தேடல்

செல்வன் ஜெனுசன் சந்திரபாலு

எழுத்து - யேர்மன்

இதழ்கள்

Leuchtturm_Titelseite_2019
வெளிச்சவீடு 2019
Leuchtturm_Titelseite_2020
வெளிச்சவீடு 2020
Leuchtturm_Titelseite_2021
வெளிச்சவீடு 2021
Leuchtturm_Titelseite_2022
வெளிச்சவீடு 2022